• 2020-03-20

  Działania prewencyjne w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

  Szanowni Państwo,
  w związku z obecną sytuacją epidemiologiczno-sanitarną w kraju, mając na uwadze realizację wytycznych władz rządowych oraz organizacji międzynarodowych, dbając o dobro Państwa jako naszych Klientów, jak również dobro naszych pracowników i współpracowników, niniejszym zwracamy się z apelem o ograniczenie kontaktów bezpośrednich zarówno pomiędzy Państwem jak i z naszymi pracownikami oraz współpracownikami.  
  Informujemy, że realizacja prac budowlanych i innych czynności związanych z zakończeniem prowadzonej inwestycji i oddaniem jej do użytkowania jest prowadzona przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności, na bieżąco i bez opóźnień.
  Ograniczamy jedynie możliwość wizyt na terenie budowy osób postronnych i czynności związane z osobistymi spotkaniami z Klientami. Wykonanie przez Spółkę zawartych umów przedwstępnych  i deweloperskich, w tym zachowanie wskazanych w nich terminów, nie jest zagrożone. Również prosimy Państwa o terminowe wykonywanie zobowiązań umownych.
  W każdym podejmowanym działaniu prosimy o zachowanie szczególnych zasad  ostrożności oraz kierowania się szeroko pojętym rozsądkiem i odpowiedzialnością za siebie i innych.
  Jednocześnie wierzymy, że w obecnej wyjątkowej i trudnej dla nas wszystkich sytuacji, możemy liczyć na wzajemną życzliwość i zrozumienie.
  Informujemy, że biuro przy ul. Garncarskiej zostaje tymczasowo zamknięte dla osób trzecich.
  W sprawach pilnych prosimy o kontakt drogą poczty elektronicznej na następujące adresy mailowe: office@casafeliz.pl oraz j.wieczorek@casafeliz.pl

  Liczymy za Państwa wyrozumiałość.
  Zespół Casa Feliz.

 • 2019-11-28

  Zamknięcie Biura Sprzedaży

  W związku z faktem, iż wszystkie lokale mieszkalne na osiedlu Casa Feliz zostały sprzedane, od dnia 1 grudnia 2019 roku, biuro sprzedaży na terenie inwestycji będzie nieczynne.
  W zakresie sprzedaży dostępnych jeszcze w poszczególnych budynkach lokali usługowych, miejsc postojowych i komórek lokatorskich, bardzo prosimy o kontakt pod adresem email: office@casafeliz.pl.

 • 2019-11-06

  Informacja o połączeniu spółek

  Informacja o połączeniu spółek Casa Feliz sp. z o.o. oraz Casa Feliz E sp. z o.o..
  Informujemy, że w dniu 31 października 2019 roku doszło do połączenia spółki Casa Feliz Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (nr KRS: 0000393868) ze spółką:  Casa Feliz E sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (nr KRS: 0000637320). Wskutek połączenia spółka Casa Feliz sp. z o.o. (jedyny wspólnik spółki Casa Feliz E sp. z o.o.) wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Casa Feliz E sp. z o.o., która zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców KRS.  

  Począwszy od dnia 31.10.2019 roku wszelką korespondencję dotycząca inwestycji Casa Feliz E sp. z o.o. prosimy kierować do spółki Casa Feliz sp. z o.o. (ul. Garncarska 3/7, 31-115 Kraków).
  Jednocześnie wyjaśniamy, że połączenie spółek nie wpływa na sytuację klientów Casa Feliz E sp. z o.o., gdyż spółka Casa Feliz Sp. z o.o. przejmując wszelkie prawa i obowiązki przejmowanej spółki, przejęła także wszystkie obowiązki wobec klientów tej spółki, w tym także odpowiedzialność w przypadku ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi. 


  Informacja o połączeniu spółek: REF Poland 2012 sp. z o.o. oraz Casa Feliz F sp. 
  z o.o..

  Informujemy, że w dniu 31 października 2019 roku doszło do połączenia spółki REF Poland 2012 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (nr KRS: 0000274992) ze spółką:  Casa Feliz F sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (nr KRS: 0000698772). Wskutek połączenia spółka REF Poland 2012 sp. z o.o. (jedyny wspólnik spółki Casa Feliz F sp. z o.o.) wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Casa Feliz F sp. z o.o., która zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców KRS.  
  Począwszy od dnia 31.10.2019 roku wszelką korespondencję dotycząca inwestycji Casa Feliz F sp. z o.o. prosimy kierować do spółki REF Poland 2012 sp. z o.o. (ul. Garncarska 3/7, 31-115 Kraków).
  Jednocześnie wyjaśniamy, że połączenie spółek nie wpływa na sytuację klientów Casa Feliz F sp. z o.o., gdyż spółka REF Poland 2012 Sp. z o.o. przejmując wszelkie prawa i obowiązki przejmowanej spółki, przejęła także wszystkie obowiązki wobec klientów tej spółki, w tym także odpowiedzialność w przypadku ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi. 

lokalizacja inwestycji

etap VI|termin realizacji II kw. 2019|brak wolnych mieszkań|etap-vi etap VII|termin realizacji II kw. 2020|brak wolnych mieszkań|etap-vii