• 2018-04-06

  Budynki 81 i 83 – przygotowania do odbiorów mieszkań

  Generalny Wykonawca zakończył prace przy budynkach 81 i 83. Obecnie trwają prace porządkowe oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu w tym prace ogrodnicze, których wcześniejsze wykonanie uniemożliwiała panująca aura. 

  Równolegle Inwestor proceduje uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie budynków, odbiór robót od generalnego wykonawcy oraz podjął przygotowania do przekazania budynków Zarządcy.

  Wydawanie lokali właścicielom powinno rozpocząć się około połowy kwietnia.

 • 2018-04-05

  Praca biura w okresie 9-13.04

  Informujemy, że w poniedziałek 9 kwietnia biuro sprzedaży będzie czynne od 9.00 do 18.00, natomiast w dniach od 10 do 13 kwietnia zapraszamy w godzinach 9.00 - 17.00.

 • 2018-03-02

  Informacja o połączeniu spółek Casa Feliz sp. z o.o. oraz Casa Feliz A sp. z o.o. i Casa Feliz B sp. z o.o.

  Informujemy, że w dniu 28 lutego 2018 roku doszło do połączenia  spółki Casa Feliz Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (nr KRS: 0000393868) ze spółkami:  Casa Feliz A sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (nr KRS: 0000432353) oraz Casa Feliz B sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (nr KRS:0000503872).

  Wskutek połączenia spółka Casa Feliz sp. z o.o. (jedyny wspólnik spółek Casa Feliz A sp. z o.o. i Casa Feliz B sp. z o.o.) wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółek Casa Feliz A sp. z o.o. i Casa Feliz B sp. z o.o., które zostały wykreślone z rejestru przedsiębiorców KRS.  

  Począwszy od dnia 28.02.2018 roku wszelką korespondencję dotycząca inwestycji Casa Feliz A oraz Casa Feliz B prosimy  kierować do spółki Casa Feliz sp. z o.o. (ul. Garncarska 3/7, 31-115 Kraków).

  Jednocześnie wyjaśniamy, że połączenie spółek nie wpływa na sytuację klientów Casa Feliz A sp. z o.o. oraz Casa Feliz B sp. z o.o., gdyż Casa Feliz Sp. z o.o. przejmując wszelkie prawa i obowiązki przejmowanych spółek, przejęła także wszystkie obowiązki wobec klientów tych spółek, w tym także odpowiedzialność w przypadku ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi. 

lokalizacja inwestycji

etap IV|termin realizacji I kw. 2018|6 wolnych mieszkań|etap-iv etap VI|termin realizacji II kw. 2019|37 wolnych mieszkań|etap-vi