zestawienie mieszkań

etap IV / termin realizacji I kw. 2018

Kryteria wyszukiwania

Wyczyść filtr
nr bud. nr miesz. piętro pow.[m²] balkon /
ogródek
liczba pokoi kuchnia / aneks cena brutto [PLN] cena brutto /m² [PLN] status rzut
81 43 1 75,72 25,17 4 aneks 469 000,00 6 194,00 promocja R
81 1 0 57,21 68,25 3 aneks 379 531,14 6 634,00 wolne R
81 2 0 65,28 84,96 3 aneks 433 067,52 6 634,00 wolne R
81 5 0 38,62 29,38 2 aneks 260 337,42 6 741,00 wolne R
81 6 0 40,42 34,97 2 aneks 265 983,81 6 580,50 wolne R
81 35 0 63,28 0 0 aneks - - wolne R
81 36 0 55,46 0 0 aneks - - wolne R
81 37 0 56,49 29,26 2 aneks 377 776,88 6 687,50 wolne R
81 38 0 39,29 22,8 2 aneks 264 853,89 6 741,00 wolne R
81 39 0 59,38 32,22 3 aneks 393 926,92 6 634,00 wolne R
81 7 1 40,71 11,27 2 aneks 283 138,05 6 955,00 wolne R
81 8 1 57,24 26,01 3 aneks 391 979,52 6 848,00 wolne R
81 9 1 65,28 15,12 3 aneks 443 544,96 6 794,50 wolne R
81 13 1 40,44 9,21 2 aneks 279 096,66 6 901,50 wolne R
81 41 1 51,51 11,38 3 aneks 341 717,34 6 634,00 wolne R
81 42 1 60,94 14,72 3 aneks 401 015,67 6 580,50 wolne R
81 46 1 59,38 11,02 3 aneks 409 811,07 6 901,50 wolne R
81 47 1 47,55 9,93 2 aneks 325 622,40 6 848,00 wolne R
81 15 2 57,24 26,01 3 aneks 395 041,86 6 901,50 wolne R
81 16 2 65,28 15,12 3 aneks 447 037,44 6 848,00 wolne R
81 48 2 51,51 11,38 3 aneks 344 473,13 6 687,50 wolne R
81 49 2 60,94 14,72 3 aneks 404 275,96 6 634,00 wolne R
81 50 2 75,72 25,17 4 aneks 506 377,50 6 687,50 wolne R
81 51 2 28,03 5,69 1 aneks 209 944,70 7 490,00 wolne R
81 52 2 39,32 8,16 2 aneks 281 885,08 7 169,00 wolne R
81 53 2 59,38 11,02 3 aneks 412 987,90 6 955,00 wolne R
81 54 2 47,55 9,93 2 aneks 328 166,33 6 901,50 wolne R
81 21 3 40,71 11,27 2 aneks 287 494,02 7 062,00 wolne R
81 22 3 57,24 26,01 3 aneks 398 104,20 6 955,00 wolne R
81 23 3 65,28 15,12 3 aneks 450 529,92 6 901,50 wolne R
81 56 3 60,94 14,72 3 aneks 407 536,25 6 687,50 wolne R
81 57 3 75,72 25,17 4 aneks 510 428,52 6 741,00 wolne R
81 59 3 39,32 8,16 2 aneks 283 988,70 7 222,50 wolne R
81 60 3 60,56 11,02 2 aneks 424 434,76 7 008,50 wolne R
81 61 3 47,55 9,93 2 aneks 330 710,25 6 955,00 wolne R
81 30 4 65,28 15,12 3 aneks 457 514,88 7 008,50 wolne R
81 32 4 29,3 7,76 1 aneks 222 592,10 7 597,00 wolne R
81 33 4 38,62 8,16 2 aneks 280 999,12 7 276,00 wolne R
81 34 4 40,44 9,21 2 aneks 287 750,82 7 115,50 wolne R
81 63 4 60,94 14,72 3 aneks 414 056,83 6 794,50 wolne R
81 64 4 75,72 25,17 4 aneks 518 530,56 6 848,00 wolne R
81 67 4 60,56 11,02 2 aneks 430 914,68 7 115,50 wolne R
81 68 4 47,55 9,93 2 aneks 335 798,10 7 062,00 wolne R
81 69 5 51,51 11,38 3 aneks 358 252,05 6 955,00 wolne R
81 70 5 60,94 14,72 3 aneks 420 577,41 6 901,50 wolne R
81 71 5 75,72 25,17 4 aneks 526 632,60 6 955,00 wolne R
81 73 5 39,32 8,16 2 aneks 292 403,18 7 436,50 wolne R
81 74 5 114,61 83,64 4 kuchnia 833 902,36 7 276,00 wolne R
83 1 0 57,21 68,25 3 aneks 379 531,14 6 634,00 wolne R
83 2 0 65,28 84,96 3 aneks 433 067,52 6 634,00 wolne R
83 5 0 38,62 29,38 2 aneks 260 337,42 6 741,00 wolne R
83 6 0 40,42 34,97 2 aneks 265 983,81 6 580,50 wolne R
83 35 0 63,28 0 0 aneks - - wolne R
83 37 0 56,49 29,26 2 aneks 377 776,88 6 687,50 wolne R
83 38 0 39,29 22,8 2 aneks 264 853,89 6 741,00 wolne R
83 39 0 59,38 32,22 3 aneks 393 926,92 6 634,00 wolne R
83 7 1 40,71 11,27 2 aneks 283 138,05 6 955,00 wolne R
83 8 1 57,24 26,01 3 aneks 391 979,52 6 848,00 wolne R
83 9 1 65,28 15,12 3 aneks 443 544,96 6 794,50 wolne R
83 13 1 40,44 9,21 2 aneks 279 096,66 6 901,50 wolne R
83 42 1 60,94 14,72 3 aneks 401 015,67 6 580,50 wolne R
83 43 1 75,72 25,17 4 aneks 502 326,48 6 634,00 wolne R
83 45 1 39,32 8,16 2 aneks 279 781,46 7 115,50 wolne R
83 46 1 59,38 11,02 3 aneks 409 811,07 6 901,50 wolne R
83 47 1 47,55 9,93 2 aneks 325 622,40 6 848,00 wolne R
83 14 2 40,71 11,27 2 aneks 285 316,04 7 008,50 wolne R
83 15 2 57,24 26,01 3 aneks 395 041,86 6 901,50 wolne R
83 16 2 65,28 15,12 3 aneks 447 037,44 6 848,00 wolne R
83 20 2 40,44 9,21 2 aneks 281 260,20 6 955,00 wolne R
83 49 2 60,94 14,72 3 aneks 404 275,96 6 634,00 wolne R
83 52 2 39,32 8,16 2 aneks 281 885,08 7 169,00 wolne R
83 53 2 59,38 11,02 3 aneks 412 987,90 6 955,00 wolne R
83 54 2 47,55 9,93 2 aneks 328 166,33 6 901,50 wolne R
83 21 3 40,71 11,27 2 aneks 287 494,02 7 062,00 wolne R
83 22 3 57,24 26,01 3 aneks 398 104,20 6 955,00 wolne R
83 23 3 65,28 15,12 3 aneks 450 529,92 6 901,50 wolne R
83 27 3 40,44 9,21 2 aneks 283 423,74 7 008,50 wolne R
83 56 3 60,94 14,72 3 aneks 407 536,25 6 687,50 wolne R
83 57 3 75,72 25,17 4 aneks 510 428,52 6 741,00 wolne R
83 59 3 39,32 8,16 2 aneks 283 988,70 7 222,50 wolne R
83 60 3 60,56 11,02 2 aneks 424 434,76 7 008,50 wolne R
83 61 3 47,55 9,93 2 aneks 330 710,25 6 955,00 wolne R
83 28 4 40,71 11,27 2 aneks 291 849,99 7 169,00 wolne R
83 29 4 57,24 26,01 3 aneks 404 228,88 7 062,00 wolne R
83 30 4 65,28 15,12 3 aneks 457 514,88 7 008,50 wolne R
83 34 4 40,44 9,21 2 aneks 287 750,82 7 115,50 wolne R
83 62 4 51,51 11,38 3 aneks 352 740,48 6 848,00 wolne R
83 63 4 60,94 14,72 3 aneks 414 056,83 6 794,50 wolne R
83 64 4 75,72 25,17 4 aneks 518 530,56 6 848,00 wolne R
83 66 4 39,32 8,16 2 aneks 288 195,94 7 329,50 wolne R
83 67 4 60,56 11,02 2 aneks 430 914,68 7 115,50 wolne R
83 68 4 47,55 9,93 2 aneks 335 798,10 7 062,00 wolne R
83 69 5 51,51 11,38 3 aneks 358 252,05 6 955,00 wolne R
83 70 5 60,94 14,72 3 aneks 420 577,41 6 901,50 wolne R
83 71 5 75,72 25,17 4 aneks 526 632,60 6 955,00 wolne R
83 72 5 28,03 5,69 1 aneks 217 442,73 7 757,50 wolne R
81 3 0 25,79 22,08 1 aneks 175 230,16 6 794,50 rezerwacja R
81 4 0 29,3 24,96 1 aneks 197 511,30 6 741,00 rezerwacja R
81 40 0 47,53 29,07 2 aneks 310 228,31 6 527,00 rezerwacja R
81 10 1 25,79 6,89 1 aneks 191 787,34 7 436,50 rezerwacja R
81 11 1 29,3 7,76 1 aneks 216 321,90 7 383,00 rezerwacja R
81 12 1 38,62 8,16 2 aneks 272 734,44 7 062,00 rezerwacja R
81 44 1 28,03 5,69 1 aneks 208 445,10 7 436,50 rezerwacja R
81 45 1 39,32 8,16 2 aneks 279 781,46 7 115,50 rezerwacja R
81 14 2 40,71 11,27 2 aneks 285 316,04 7 008,50 rezerwacja R
81 17 2 25,79 6,89 1 aneks 193 167,10 7 490,00 rezerwacja R
81 18 2 29,3 7,76 1 aneks 217 889,45 7 436,50 rezerwacja R
81 19 2 38,62 8,16 2 aneks 274 800,61 7 115,50 rezerwacja R
81 20 2 40,44 9,21 2 aneks 281 260,20 6 955,00 rezerwacja R
81 24 3 25,79 6,89 1 aneks 194 546,87 7 543,50 rezerwacja R
81 25 3 29,3 7,76 1 aneks 219 457,00 7 490,00 rezerwacja R
81 26 3 38,62 8,16 2 aneks 276 866,78 7 169,00 rezerwacja R
81 27 3 40,44 9,21 2 aneks 283 423,74 7 008,50 rezerwacja R
81 55 3 51,51 11,38 3 aneks 347 228,91 6 741,00 rezerwacja R
81 58 3 28,03 5,69 1 aneks 211 444,31 7 543,50 rezerwacja R
81 28 4 40,71 11,27 2 aneks 291 849,99 7 169,00 rezerwacja R
81 29 4 57,24 26,01 3 aneks 404 228,88 7 062,00 rezerwacja R
81 31 4 25,79 6,89 1 aneks 197 306,40 7 650,50 rezerwacja R
81 62 4 51,51 11,38 3 aneks - - rezerwacja R
81 65 4 28,03 5,69 1 aneks 214 443,52 7 650,50 rezerwacja R
81 66 4 39,32 8,16 2 aneks 288 195,94 7 329,50 rezerwacja R
81 72 5 28,03 5,69 1 aneks 217 442,73 7 757,50 rezerwacja R
83 3 0 25,79 22,08 1 aneks 175 230,16 6 794,50 rezerwacja R
83 4 0 29,3 24,96 1 aneks 197 511,30 6 741,00 rezerwacja R
83 36 0 55,46 0 0 aneks - - rezerwacja R
83 40 0 47,53 29,07 2 aneks 310 228,31 6 527,00 rezerwacja R
83 10 1 25,79 6,89 1 aneks 191 787,34 7 436,50 rezerwacja R
83 11 1 29,3 7,76 1 aneks 216 321,90 7 383,00 rezerwacja R
83 12 1 38,62 8,16 2 aneks 272 734,44 7 062,00 rezerwacja R
83 41 1 51,51 11,38 3 aneks 341 717,34 6 634,00 rezerwacja R
83 44 1 28,03 5,69 1 aneks 208 445,10 7 436,50 rezerwacja R
83 17 2 25,79 6,89 1 aneks 193 167,10 7 490,00 rezerwacja R
83 18 2 29,3 7,76 1 aneks 217 889,45 7 436,50 rezerwacja R
83 19 2 38,62 8,16 2 aneks 274 800,61 7 115,50 rezerwacja R
83 48 2 51,51 11,38 3 aneks 344 473,13 6 687,50 rezerwacja R
83 50 2 75,72 25,17 4 aneks 506 377,50 6 687,50 rezerwacja R
83 51 2 28,03 5,69 1 aneks 209 944,70 7 490,00 rezerwacja R
83 24 3 25,79 6,89 1 aneks 194 546,87 7 543,50 rezerwacja R
83 25 3 29,3 7,76 1 aneks 219 457,00 7 490,00 rezerwacja R
83 26 3 38,62 8,16 2 aneks 276 866,78 7 169,00 rezerwacja R
83 55 3 51,51 11,38 3 aneks 347 228,91 6 741,00 rezerwacja R
83 58 3 28,03 5,69 1 aneks 211 444,31 7 543,50 rezerwacja R
83 31 4 25,79 6,89 1 aneks 197 306,40 7 650,50 rezerwacja R
83 32 4 29,3 7,76 1 aneks 222 592,10 7 597,00 rezerwacja R
83 33 4 38,62 8,16 2 aneks 280 999,12 7 276,00 rezerwacja R
83 65 4 28,03 5,69 1 aneks 214 443,52 7 650,50 rezerwacja R
83 73 5 39,32 8,16 2 aneks 292 403,18 7 436,50 rezerwacja R
83 74 5 114,61 83,64 4 kuchnia 833 902,36 7 276,00 rezerwacja R

Uwaga: w sprawie oferty cenowej na lokale usługowe nr 35 i 36 (budynek 81) oraz 35 i 36 (budynek 83) prosimy o kontakt z biurem sprzedaży.