zestawienie mieszkań

etap VI / termin realizacji II kw. 2019

Sprzedaż mieszkań zakończona
Zestawienie lokali usługowych gotowych do odbioru:

Kryteria wyszukiwania

Wyczyść filtr
nr bud. nr miesz. piętro pow.[m²] balkon /
ogródek
liczba pokoi kuchnia / aneks cena brutto [PLN] cena brutto /m² [PLN] status rzut
85 1 0 57,21 68,25 3 aneks - - sprzedane R
85 2 0 65,28 84,96 3 aneks - - sprzedane R
85 3 0 25,79 22,08 1 aneks - - sprzedane R
85 4 0 29,3 24,96 1 aneks - - sprzedane R
85 5 0 38,62 29,38 2 aneks - - sprzedane R
85 6 0 40,42 34,97 2 aneks - - sprzedane R
85 35 0 63,28 0 0 aneks - - sprzedane R
85 36 0 55,46 0 0 aneks - - sprzedane R
85 37 0 56,49 29,26 2 aneks - - sprzedane R
85 38 0 39,29 22,8 2 aneks - - sprzedane R
85 39 0 59,38 32,22 3 aneks - - sprzedane R
85 40 0 47,53 29,07 2 aneks - - sprzedane R
85 7 1 40,71 11,27 2 aneks - - sprzedane R
85 8 1 57,24 26,01 3 aneks - - sprzedane R
85 9 1 65,28 15,12 3 aneks - - sprzedane R
85 10 1 25,79 6,89 1 aneks - - sprzedane R
85 11 1 29,3 7,76 1 aneks - - sprzedane R
85 12 1 38,62 8,16 2 aneks - - sprzedane R
85 13 1 40,44 9,21 2 aneks - - sprzedane R
85 41 1 51,51 11,38 3 aneks - - sprzedane R
85 42 1 60,94 14,72 3 aneks - - sprzedane R
85 43 1 75,72 25,17 4 aneks - - sprzedane R
85 44 1 28,03 5,69 1 aneks - - sprzedane R
85 45 1 39,32 8,16 2 aneks - - sprzedane R
85 46 1 59,38 11,02 3 aneks - - sprzedane R
85 47 1 47,55 9,93 2 aneks - - sprzedane R
85 14 2 40,71 11,27 2 aneks - - sprzedane R
85 15 2 57,24 26,01 3 aneks - - sprzedane R
85 16 2 65,28 15,12 3 aneks - - sprzedane R
85 17 2 25,79 6,89 1 aneks - - sprzedane R
85 18 2 29,3 7,76 1 aneks - - sprzedane R
85 19 2 38,62 8,16 2 aneks - - sprzedane R
85 20 2 40,44 9,21 2 aneks - - sprzedane R
85 48 2 51,51 11,38 3 aneks - - sprzedane R
85 49 2 60,94 14,72 3 aneks - - sprzedane R
85 50 2 75,72 25,17 4 aneks - - sprzedane R
85 51 2 28,03 5,69 1 aneks - - sprzedane R
85 52 2 39,32 8,16 2 aneks - - sprzedane R
85 53 2 59,38 11,02 3 aneks - - sprzedane R
85 54 2 47,55 9,93 2 aneks - - sprzedane R
85 21 3 40,71 11,27 2 aneks - - sprzedane R
85 22 3 57,24 26,01 3 aneks - - sprzedane R
85 23 3 65,28 15,12 3 aneks - - sprzedane R
85 24 3 25,79 6,89 1 aneks - - sprzedane R
85 25 3 29,3 7,76 1 aneks - - sprzedane R
85 26 3 38,62 8,16 2 aneks - - sprzedane R
85 27 3 40,44 9,21 2 aneks - - sprzedane R
85 55 3 51,51 11,38 3 aneks - - sprzedane R
85 56 3 60,94 14,72 3 aneks - - sprzedane R
85 57 3 75,72 25,17 4 aneks - - sprzedane R
85 58 3 28,03 5,69 1 aneks - - sprzedane R
85 59 3 39,32 8,16 2 aneks - - sprzedane R
85 60 3 60,56 11,02 3 aneks - - sprzedane R
85 61 3 47,55 9,93 2 aneks - - sprzedane R
85 28 4 40,71 11,27 2 aneks - - sprzedane R
85 29 4 57,24 26,01 3 aneks - - sprzedane R
85 30 4 65,28 15,12 3 aneks - - sprzedane R
85 31 4 25,79 6,89 1 aneks - - sprzedane R
85 32 4 29,3 7,76 1 aneks - - sprzedane R
85 33 4 38,62 8,16 2 aneks - - sprzedane R
85 34 4 40,44 9,21 2 aneks - - sprzedane R
85 62 4 51,51 11,38 3 aneks - - sprzedane R
85 63 4 60,94 14,72 3 aneks - - sprzedane R
85 64 4 75,72 25,17 4 aneks - - sprzedane R
85 65 4 28,03 5,69 1 aneks - - sprzedane R
85 66 4 39,32 8,16 2 aneks - - sprzedane R
85 67 4 60,56 11,02 3 aneks - - sprzedane R
85 68 4 47,55 9,93 2 aneks - - sprzedane R
85 69 5 51,51 11,38 3 aneks - - sprzedane R
85 70 5 60,94 14,72 3 aneks - - sprzedane R
85 71 5 75,72 25,17 4 aneks - - sprzedane R
85 72 5 28,03 5,69 1 aneks - - sprzedane R
85 73 5 39,32 8,16 2 aneks - - sprzedane R
85 74 5 114,61 83,64 4 kuchnia - - sprzedane R
87 1 0 57,21 68,25 3 aneks - - sprzedane R
87 2 0 65,28 84,96 3 aneks - - sprzedane R
87 3 0 25,79 22,08 1 aneks - - sprzedane R
87 4 0 29,3 24,96 1 aneks - - sprzedane R
87 5 0 38,62 29,38 2 aneks - - sprzedane R
87 6 0 40,42 34,97 2 aneks - - sprzedane R
87 35 0 63,28 0 0 aneks - - sprzedane R
87 36 0 55,46 0 0 aneks - - sprzedane R
87 37 0 56,49 29,26 2 aneks - - sprzedane R
87 38 0 39,29 22,8 2 aneks - - sprzedane R
87 39 0 59,38 32,22 3 aneks - - sprzedane R
87 40 0 47,53 29,07 2 aneks - - sprzedane R
87 7 1 40,71 11,27 2 aneks - - sprzedane R
87 8 1 57,24 26,01 3 aneks - - sprzedane R
87 9 1 65,28 15,12 3 aneks - - sprzedane R
87 10 1 25,79 6,89 1 aneks - - sprzedane R
87 11 1 29,3 7,76 1 aneks - - sprzedane R
87 12 1 38,62 8,16 2 aneks - - sprzedane R
87 13 1 40,44 9,21 2 aneks - - sprzedane R
87 41 1 51,51 11,38 3 aneks - - sprzedane R
87 42 1 60,94 14,72 3 aneks - - sprzedane R
87 43 1 75,72 25,17 4 aneks - - sprzedane R
87 44 1 28,03 5,69 1 aneks - - sprzedane R
87 45 1 39,32 8,16 2 aneks - - sprzedane R
87 46 1 59,38 11,02 3 aneks - - sprzedane R
87 47 1 47,55 9,93 2 aneks - - sprzedane R
87 14 2 40,71 11,27 2 aneks - - sprzedane R
87 15 2 57,24 26,01 3 aneks - - sprzedane R
87 16 2 65,28 15,12 3 aneks - - sprzedane R
87 17 2 25,79 6,89 1 aneks - - sprzedane R
87 18 2 29,3 7,76 1 aneks - - sprzedane R
87 19 2 38,62 8,16 2 aneks - - sprzedane R
87 20 2 40,44 9,21 2 aneks - - sprzedane R
87 48 2 51,51 11,38 3 aneks - - sprzedane R
87 49 2 60,94 14,72 3 aneks - - sprzedane R
87 50 2 75,72 25,17 4 aneks - - sprzedane R
87 51 2 28,03 5,69 1 aneks - - sprzedane R
87 52 2 39,32 8,16 2 aneks - - sprzedane R
87 53 2 59,38 11,02 3 aneks - - sprzedane R
87 54 2 47,55 9,93 2 aneks - - sprzedane R
87 21 3 40,71 11,27 2 aneks - - sprzedane R
87 22 3 57,24 26,01 3 aneks - - sprzedane R
87 23 3 65,28 15,12 3 aneks - - sprzedane R
87 24 3 25,79 6,89 1 aneks - - sprzedane R
87 25 3 29,3 7,76 1 aneks - - sprzedane R
87 26 3 38,62 8,16 2 aneks - - sprzedane R
87 27 3 40,44 9,21 2 aneks - - sprzedane R
87 55 3 51,51 11,38 3 aneks - - sprzedane R
87 56 3 60,94 14,72 3 aneks - - sprzedane R
87 57 3 75,72 25,17 4 aneks - - sprzedane R
87 58 3 28,03 5,69 1 aneks - - sprzedane R
87 59 3 39,32 8,16 2 aneks - - sprzedane R
87 60 3 60,56 11,02 3 aneks - - sprzedane R
87 61 3 47,55 9,93 2 aneks - - sprzedane R
87 28 4 40,71 11,27 2 aneks - - sprzedane R
87 29 4 57,24 26,01 3 aneks - - sprzedane R
87 30 4 65,28 15,12 3 aneks - - sprzedane R
87 31 4 25,79 6,89 1 aneks - - sprzedane R
87 32 4 29,3 7,76 1 aneks - - sprzedane R
87 33 4 38,62 8,16 2 aneks - - sprzedane R
87 34 4 40,44 9,21 2 aneks - - sprzedane R
87 62 4 51,51 11,38 3 aneks - - sprzedane R
87 63 4 60,94 14,72 3 aneks - - sprzedane R
87 64 4 75,72 25,17 4 aneks - - sprzedane R
87 65 4 28,03 5,69 1 aneks - - sprzedane R
87 66 4 39,32 8,16 2 aneks - - sprzedane R
87 67 4 60,56 11,02 3 aneks - - sprzedane R
87 68 4 47,55 9,93 2 aneks - - sprzedane R
87 69 5 51,51 11,38 3 aneks - - sprzedane R
87 70 5 60,94 14,72 3 aneks - - sprzedane R
87 71 5 75,72 25,17 4 aneks - - sprzedane R
87 72 5 28,03 5,69 1 aneks - - sprzedane R
87 73 5 39,32 8,16 2 aneks - - sprzedane R
87 74 5 114,61 83,64 4 kuchnia - - sprzedane R