zestawienie mieszkań

etap VII / termin realizacji II kw. 2020

Sprzedaż mieszkań zakończona
Zestawienie lokali usługowych gotowych do odbioru:

Kryteria wyszukiwania

Wyczyść filtr
nr bud. nr miesz. piętro pow.[m²] balkon /
ogródek
liczba pokoi kuchnia / aneks cena brutto [PLN] cena brutto /m² [PLN] status rzut
89 1 0 57,21 68,25 3 aneks - - sprzedane R
89 2 0 65,28 84,96 3 aneks - - sprzedane R
89 3 0 25,79 22,08 1 aneks - - sprzedane R
89 4 0 29,3 24,96 1 aneks - - sprzedane R
89 5 0 38,62 29,38 2 aneks - - sprzedane R
89 6 0 40,42 34,97 2 aneks - - sprzedane R
89 35 0 63,28 0 0 aneks - - sprzedane R
89 36 0 55,46 0 0 aneks - - sprzedane R
89 37 0 56,49 29,26 2 aneks - - sprzedane R
89 38 0 39,29 22,8 2 aneks - - sprzedane R
89 39 0 59,38 32,22 3 aneks - - sprzedane R
89 40 0 47,53 29,07 2 aneks - - sprzedane R
89 7 1 40,71 11,27 2 aneks - - sprzedane R
89 8 1 57,24 26,01 3 aneks - - sprzedane R
89 9 1 65,28 15,12 3 aneks - - sprzedane R
89 10 1 25,79 6,89 1 aneks - - sprzedane R
89 11 1 29,3 7,76 1 aneks - - sprzedane R
89 12 1 38,62 8,16 2 aneks - - sprzedane R
89 13 1 40,44 9,21 2 aneks - - sprzedane R
89 41 1 51,51 11,38 3 aneks - - sprzedane R
89 42 1 60,94 14,72 3 aneks - - sprzedane R
89 43 1 75,72 25,17 4 aneks - - sprzedane R
89 44 1 28,03 5,69 1 aneks - - sprzedane R
89 45 1 39,32 8,16 2 aneks - - sprzedane R
89 46 1 59,38 11,02 3 aneks - - sprzedane R
89 47 1 47,55 9,93 2 aneks - - sprzedane R
89 14 2 40,71 11,27 2 aneks - - sprzedane R
89 15 2 57,24 26,01 3 aneks - - sprzedane R
89 16 2 65,28 15,12 3 aneks - - sprzedane R
89 17 2 25,79 6,89 1 aneks - - sprzedane R
89 18 2 29,3 7,76 1 aneks - - sprzedane R
89 19 2 38,62 8,16 2 aneks - - sprzedane R
89 20 2 40,44 9,21 2 aneks - - sprzedane R
89 48 2 51,51 11,38 3 aneks - - sprzedane R
89 49 2 60,94 14,72 3 aneks - - sprzedane R
89 50 2 75,72 25,17 4 aneks - - sprzedane R
89 51 2 28,03 5,69 1 aneks - - sprzedane R
89 52 2 39,32 8,16 2 aneks - - sprzedane R
89 53 2 59,38 11,02 3 aneks - - sprzedane R
89 54 2 47,55 9,93 2 aneks - - sprzedane R
89 21 3 40,71 11,27 2 aneks - - sprzedane R
89 22 3 57,24 26,01 3 aneks - - sprzedane R
89 23 3 65,28 15,12 3 aneks - - sprzedane R
89 24 3 25,79 6,89 1 aneks - - sprzedane R
89 25 3 29,3 7,76 1 aneks - - sprzedane R
89 26 3 38,62 8,16 2 aneks - - sprzedane R
89 27 3 40,44 9,21 2 aneks - - sprzedane R
89 55 3 51,51 11,38 3 aneks - - sprzedane R
89 56 3 60,94 14,72 3 aneks - - sprzedane R
89 57 3 75,72 25,17 4 aneks - - sprzedane R
89 58 3 28,03 5,69 1 aneks - - sprzedane R
89 59 3 39,32 8,16 2 aneks - - sprzedane R
89 60 3 60,61 11,02 2 aneks - - sprzedane R
89 61 3 47,55 9,93 2 aneks - - sprzedane R
89 28 4 40,71 11,27 2 aneks - - sprzedane R
89 29 4 57,24 26,01 3 aneks - - sprzedane R
89 30 4 65,28 15,12 3 aneks - - sprzedane R
89 31 4 25,79 6,89 1 aneks - - sprzedane R
89 32 4 29,3 7,76 1 aneks - - sprzedane R
89 33 4 38,62 8,16 2 aneks - - sprzedane R
89 34 4 40,44 9,21 2 aneks - - sprzedane R
89 62 4 51,51 11,38 3 aneks - - sprzedane R
89 63 4 60,94 14,72 3 aneks - - sprzedane R
89 64 4 75,72 25,17 4 aneks - - sprzedane R
89 65 4 28,03 5,69 1 aneks - - sprzedane R
89 66 4 39,32 8,16 2 aneks - - sprzedane R
89 67 4 60,61 11,02 2 aneks - - sprzedane R
89 68 4 47,55 9,93 2 aneks - - sprzedane R
89 69 5 51,51 11,38 3 aneks - - sprzedane R
89 70 5 60,94 14,72 3 aneks - - sprzedane R
89 71 5 75,72 25,17 4 aneks - - sprzedane R
89 72 5 28,03 5,69 1 aneks - - sprzedane R
89 73 5 39,32 8,16 2 aneks - - sprzedane R
89 74 5 114,61 83,64 4 kuchnia - - sprzedane R
91 1 0 94,05 178,64 4 aneks - - sprzedane R
91 2 0 27,53 23,52 1 aneks - - sprzedane R
91 3 0 29,3 24,96 1 aneks - - sprzedane R
91 4 0 38,62 29,38 2 aneks - - sprzedane R
91 5 0 40,42 34,97 2 aneks - - sprzedane R
91 34 0 63,28 0 0 aneks - - sprzedane R
91 35 0 55,46 0 0 aneks - - sprzedane R
91 36 0 56,49 29,26 2 aneks - - sprzedane R
91 37 0 39,29 22,8 2 aneks - - sprzedane R
91 38 0 59,38 32,22 3 aneks - - sprzedane R
91 39 0 47,53 29,07 2 aneks - - sprzedane R
91 6 1 25,23 6,78 1 aneks - - sprzedane R
91 7 1 53,92 26,01 3 aneks - - sprzedane R
91 8 1 45,66 10,62 2 aneks - - sprzedane R
91 9 1 27,53 6,89 1 aneks - - sprzedane R
91 10 1 29,3 7,76 1 aneks - - sprzedane R
91 11 1 38,62 8,16 2 aneks - - sprzedane R
91 12 1 40,44 9,21 2 aneks - - sprzedane R
91 40 1 51,51 11,38 3 aneks - - sprzedane R
91 41 1 60,94 14,72 3 aneks - - sprzedane R
91 42 1 75,72 25,17 4 aneks - - sprzedane R
91 43 1 28,03 5,69 1 aneks - - sprzedane R
91 44 1 39,32 8,16 2 aneks - - sprzedane R
91 45 1 59,38 11,02 3 aneks - - sprzedane R
91 46 1 47,55 9,93 2 aneks - - sprzedane R
91 13 2 25,23 6,78 1 aneks - - sprzedane R
91 14 2 53,92 26,01 3 aneks - - sprzedane R
91 15 2 45,66 10,62 2 aneks - - sprzedane R
91 16 2 27,53 6,89 1 aneks - - sprzedane R
91 17 2 29,3 7,76 1 aneks - - sprzedane R
91 18 2 38,62 8,16 2 aneks - - sprzedane R
91 19 2 40,44 9,21 2 aneks - - sprzedane R
91 47 2 51,51 11,38 3 aneks - - sprzedane R
91 48 2 60,94 14,72 3 aneks - - sprzedane R
91 49 2 75,72 25,17 4 aneks - - sprzedane R
91 50 2 28,03 5,69 1 aneks - - sprzedane R
91 51 2 39,32 8,16 2 aneks - - sprzedane R
91 52 2 59,38 11,02 3 aneks - - sprzedane R
91 53 2 47,55 9,93 2 aneks - - sprzedane R
91 20 3 25,23 6,78 1 aneks - - sprzedane R
91 21 3 53,92 26,01 3 aneks - - sprzedane R
91 22 3 45,66 10,62 2 aneks - - sprzedane R
91 23 3 27,53 6,89 1 aneks - - sprzedane R
91 24 3 29,3 7,76 1 aneks - - sprzedane R
91 25 3 38,62 8,16 2 aneks - - sprzedane R
91 26 3 40,44 9,21 2 aneks - - sprzedane R
91 54 3 51,51 11,38 3 aneks - - sprzedane R
91 55 3 60,94 14,72 3 aneks - - sprzedane R
91 56 3 75,72 25,17 4 aneks - - sprzedane R
91 57 3 28,03 5,69 1 aneks - - sprzedane R
91 58 3 39,32 8,16 2 aneks - - sprzedane R
91 59 3 60,61 11,02 2 aneks - - sprzedane R
91 60 3 47,55 9,93 2 aneks - - sprzedane R
91 27 4 25,23 6,78 1 aneks - - sprzedane R
91 28 4 53,92 26,01 3 aneks - - sprzedane R
91 29 4 45,66 10,62 2 aneks - - sprzedane R
91 30 4 27,53 6,89 1 aneks - - sprzedane R
91 31 4 29,3 7,76 1 aneks - - sprzedane R
91 32 4 38,62 8,16 2 aneks - - sprzedane R
91 33 4 40,44 9,21 2 aneks - - sprzedane R
91 61 4 51,51 11,38 3 aneks - - sprzedane R
91 62 4 60,94 14,72 3 aneks - - sprzedane R
91 63 4 75,72 25,17 4 aneks - - sprzedane R
91 64 4 28,03 5,69 1 aneks - - sprzedane R
91 65 4 39,32 8,16 2 aneks - - sprzedane R
91 66 4 60,61 11,02 2 aneks - - sprzedane R
91 67 4 47,55 9,93 2 aneks - - sprzedane R
91 68 5 51,51 11,38 3 aneks - - sprzedane R
91 69 5 60,94 14,72 3 aneks - - sprzedane R
91 70 5 75,72 25,17 4 aneks - - sprzedane R
91 71 5 28,03 5,69 1 aneks - - sprzedane R
91 72 5 39,32 8,16 2 aneks - - sprzedane R
91 73 5 114,61 83,64 4 kuchnia - - sprzedane R